Hanoi HotelLoading...

h1

h1_extra
 
Book Now
Check-in
Check-out ...
1
night nights

Liên Hệ

Khách sạn Hà Nội
D8 Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại:: (84-24) 3845 2270
Số fax:: (84-24) 3845 9209
E-mail: sales@hanoihotel.com.vn
E-mail: reservation@hanoihotel.com.vn
Trang web: www.hanoihotel.com.vn

Chương Trình Khuyến Mại & Tin Tức